- Privacy Policy

Privacy Policy

PediCis noteert (persoons) gegevens van haar cliënten om haar werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Het gaat hier om NAW-gegevens en contactgegevens. Daarnaast noteert  gegevens over PediCis klachten waarmee cliënten bij PediCis komen in de verwachting dat kan helpen met de PediCis verlichting van deze klachten. Ontwikkelingen op dit gebied worden na elke behandeling genoteerd om de voortgang van deze klachten of wensen te kunnen monitoren.

Bovengenoemde (persoons) gegevens worden genoteerd op een digitale cliëntenkaart.

Deze cliëntenkaart is ten alle tijden inzichtelijk voor cliënten van PediCis.

Indien een cliënt gegevens van zijn of haar cliëntenkaart wil aanvullen, wijzigen of laten verwijderen, kan dit door dit schriftelijk aan te vragen bij PediCis.

PediCis zal binnen veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke aanvraag passend reageren op de gevraagde actie van zijn of haar cliënt met betrekking tot de genoteerde (persoons) gegevens van deze cliënt. Indien een klant bepaalde informatie liever niet verstrekt, wordt hier uiteraard gehoor aan gegeven.

De gegevens die PediCis noteert zijn alleen bedoeld voor het kundig en juist kunnen uitvoeren van de werkzaamheden van PediCis.

De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden (tenzij noodzakelijk met een podotherapeut, huisarts, of andere behandelend arts of persoon i.v.m. de gezondheid en/ of voetklachten.) Dit gebeurt altijd in overleg met de cliënt en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Gegevens van cliënten worden maximaal drie jaar bewaard na een laatste bezoek van een klant bij PediCis.